Τέλη Επιβεβαίωσης Αποκατάστασης Ελλείψεων Μετά Από Επιθεώρηση Εκλ