ΠΛΗΡΩΜΉ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ ΜΕ ΔΌΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΩΜΉ ΤΕΛΏΝ ΧΡΉΣΗΣ