Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας

Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας

Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού που έγινε στην Κύπρο ο πληθυσμός στην  κοινότητα της Χλώρακας ξεπέρασε τις 5.000.  Η κοινότητα της Χλώρακας συνορεύει με τον Δήμο Πάφου την Λέμπα και την Έμπα.

Ο δημότης πλέον έχει την δυνατότητα να εξοφλήσει τις οφειλές του προς το κοινωνικό συμβούλιο και στα σημεία πληρωμών λογαριασμών EasyPay.

Οι λογαριασμοί που μπορούν να πληρωθούν είναι αυτοί της υδατοπρομήθειας, της αποκομιδής σκυβάλων, της άδειας λειτουργίας και του επαγγελματικού φόρου.